Ana Sayfa Hakkımızda Marka Yönetimi Logo Web Tasarım İsim ve Şirket Astrolojisi İşbirliği İletişim Blog

Astroloji

J.P. Morgan'ın meşhur bir sözü var;

''Milyonerler astroloji kullanırlar; milyarderler ise astrolog kullanırlar.'' 

Bir başka şekliyle de; Milyonerler danışman kullanırlar, milyarderler ise Astrolog.''

Evet, her önemli adımın başlangıcı kişinin kendi ruh ve bedensel potansiyelini bilmesiyle başlıyor.

İnsan, kendindeki potansiyel ve yeteneklerini bilirse attığı her adımı bilinçli atmaya başlar.

İnsanın kendi içinde belki Steve Jobs, Elun Musk vs. olma potansiyeli vardır ama o sanat, siyaset, futbol belki de Yunus olmak için uğraşıyordur. Ne hazindir ki o beklediği ışık bir türlü görünmeyecektir. Bu tam tersi içinde geçerli bir durumdur.

Biri üstün diğeri aşağı da değildir. Ancak kişi kendini bilirse gittiği yol ona çok daha rahat kolaylaşacaktır.

 İbni Arabi diyor ki;

 “Sistemin bir anlamı var, bir an evvel bu anlamın içine gir ki beşeriyetten çıkıp insaniyete varasın. 12 takım burç yıldız vardır. Allah, dünyaya ve ahirete dair işleri o burç yıldızlardaki valiliklerle, meleklerle koordine eder. ADN Cennetleri hariç kadere dair işler orada yapılır”

Burç yıldızından bahsederken, gazete köşelerindeki günlük astroloji yorumlarından bahsetmiyor.

Nasıl ki, DNA’mızdaki sistemden, genetik kodlarımıza dair fiziksel sağlığımıza, yapımıza  ait bilgiler tespit edilebiliyorsa, İsim ve doğum tarihimizdeki astrolojik haritalarımızdan da ailevi, iş, ruhsal, yetenek vs. potansiyellerimizi görebilmemizin mümkün olduğunu ifade ediyor.

Yıldızname Allah’ın Rabb sıfatına intisab eden özel bir ilimdir.  İbrahim hakkı Hz.'lerinden İbn-i Arabi’ye kadar birçok ilim adamı bu sistemi kullanmıştır.

Bu ilimin geçmişi Hz. İdris dönemine kadar gitmektedir. Zira, İsim ve doğum tarihimiz bizim fiziki ve ruhsal kodlarımız'dır. Tüm eksik ve etkili olan verileri oradan görebilmemiz mümkündür.

Bu veriler; yetenek ve esmalar gibi kişiye ait hususların eksik veya fazla kullanıp kullanılmadığını, yanlış ve doğru yönde mi olduğunu ortaya çıkarıyor.

Hadiste şöyle ilham ediliyor;

''Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım”

Felekler bir yönüyle kadersel kodlar demektir.

İnsan kendi özündeki bilinci fark edebilirse o kodları açmak onun bir o kadar kolaylaşacaktır.

Nitekim, Satürn’ün nurdan yakalamış olduğu yoğunlukla Jüpiter’inki bir değildir. 

 

Ve ayrıca diğer Nebi'ler;

Hz. Nuh - Koç burcu - Yasin süresi

Hz.İbrahim - Boğa burcu - İhlas süresi,

Hz.Musa - ikizler burcu- Fetih süresi,

Hz.İsa - Yengeç Burcu - Kafirun süresi.

Hz.Davut - Aslan burcu - Zilzal sUresi.

Hz.Süleyman - Başak burcu - Vakıa süresi.

Hz.Eyüp - Terazi burcu - Bakara süresi.

Hz.İlyas - Akrep burcu - Ali İmran suresi,

Hz.Lut - Yay burcu - Kehf süresi.

Hz.Hut - Oğlak burcu - Enam süresi.

Hz.Salih - Kova burcu - Taha süresi.

Hz.Şuayip - Balık burcu - Mülk süresi ile ilişkilendiriliyor.

Efendimiz (sav) ise tamamını kapsıyor. Zira, O varlığın bizatihi kendisi'dir.

Görüldüğü gibi kadim'den bugün'e gelen bu ilim şimdilerde sadece kişilik analizi olarak kullanılarak yetersiz bırakılıyor. Zira hem isim ve doğum astrolojik analiziyle birlikte, şirket astrolojiside bunun içerisinde çok önemli bir yer tutuyor.


Misal, Koç burcu döneminde kurulan bir şirket; Agresif, hızlı ve yaygınlaşan şirketleri temsil ettiği verilerini bize gösteriyor. General Electric, Caterpillar, Facebook, Twitter vs. gibi...

Yengeç burcu dönemi ise; Yükselme enerjili şirketlerdir. Çocuk, kadın, ev ve dekorasyon alanında etkilidir. Walmart, PWC vs..gibi.

Akrep'te ise araştırma ve sır devreye girer. İlaç sektöründeki gizlik ve karışıklık burada öne çıkar. Bankacılık, petrol, kimya, pazar araştırması, hızlı tüketim ürünleri.. Koç Holding, UNESCO vs...gibi...

Örnekleri çoğaltabiliriz. Bu nokta da, sadece şirketin kurulum tarihi değil, aynı zamanda şirket sahibinin astrolojisi ile şirket analizinin ve isminin birbirini desteklemesi, bölgesi ve saatleri... Tüm detaylarıyla ilgilenilmesi gereken önemli bir boşluğun doldurulması gerekiyor.

2000'li yıllardan sonra bu ilmin artmasının en büyük nedenlerinden biri; İnsan ömrün ahirinde, yani son kısımında iş, aile, bilim vs.. birçok alanda metafiziksel veriler ön plana çıkarılacak ve kullanılacak. İstihbarat gibi birimlerin değişmez unsurlarından bir haline gelecek. Devletler metafiziksel istihbarat birimleri kuracak. Kişilerde kendi potansiyellerini ön plana çıkararak varlığın içinde kendi ait bir sistemin oluşmasına zemin hazırlayacak. 

Bu nokta da her kişinin önünde bir isim/astrolojik analizinin olması, kişinin kendi potansiyelini, kodlarını bilmesine adına çok büyük bir önem taşıyor.

Özellikle robot çağına yaklaşılan bu dönem de, kişiye ait bu veriler nereye, nasıl ve hangi adımı atacağı noktasında önemli bir seçenek sunuyor.

 

“Yemin olsun burçlarla dolu gökyüzüne.” (Buruc Suresi: 1) 

Yaşadığı asrın sahibi de şöyle der: “Tesadüfî zannolunan unsurlar, çok nazik hikmetleri ve ehemmiyetli vazifeleri görüyorlar. Ve hakeza, her bir mevkiin, ayrı ayrı nüktesi ve faidesi var... Şu halde buruc-u semaviye, Arzın medar-ı senevîsinden temessül edecek... İşte istikbalde anlaşılacak bu ulvî hakikate işareten ve Küre-i Arz'ın vazifesindeki hareketine ve seyahatine imâen ve semavî burçlar...”

Benzeri birçok veriyi örnek olarak göstermemiz mümkündür. Ancak daha öncesinde birçok defa farklı yerlerde yazıldığı ve anlatıldığı için şimdilik daha fazla zamanınızı almak istemiyoruz.

 

NOWSENSO olarak, tüm bu veri ve bilgiler ışığında, talep olunduğu takdir de;

Kişinin isim ve astrolojik/karakter analizi: İş, aile, potansiyel, sağlık vs..verileri.

Şirketlerin isim ve astroljik analizileri: Şirketlerin yönetim içerisinde izledikleri stratejiler, şirkette ki çalışanların enerji dengelerinin şirkete yansımaları vs.. gibi birçok veriyi sunmaya çalışıyoruz.

 

Bu veri ve bilgilere ulaşmak isteyen siz değerleri insanlar; nowsenso@gmail.com üzerinden bizlere kolayca ulaşabilir ve her türlü desteği alabilirsiniz.