Ana Sayfa Hakkımızda Marka Yönetimi Logo Web Tasarım İsim ve Şirket Astrolojisi İşbirliği İletişim Blog

← BLOGY nesline çok mu yükleniliyor?

İş yerlerindeki mutsuzluk ve verimsizliğe neden olan en temel problemlerden biri;

‘‘Nesiller arası farkın yönetilememesi ve farklı yaş guruplarının birbirine acımasız davranması’’.

‘’Ast-üst çatışması var, ilişkiler sorunlu’’ diye algılanan pek çok sıkıntının altında, üç neslin bir arada (BB, X, Y), ortak amaç için, ekip olarak iş çıkarmaya çalışması yatıyor.

Özellikle bugünün ‘’kurumsal’’ denen iş ortamlarında nesiller arası yetişme tarzları, ortamları nedeniyle, algı, yöntem, uygulama, iletişim farklılıklarından kaynaklanan problemler çok yoğun yaşanıyor.

1946-1964: Baby Boomer Kuşağı (BB)

1965-1979: X Kuşağı

1980-2000: Y Kuşağı

2000 sonrası: Millennials, Milenyum Nesli, Z Nesli

Devrimlere uyum yıllarını, demokrat partinin kuruluşunu, Natoya girişi, 61 ithilalini, aya ayak basmayı yaşamış, işine ve eşine sadık olmayı öğrenmiş Baby Boomer kuşağı,

Cinsel özgürlük, televizyonun girişi, magazin, mizah ve kadın dergilerinin gelişmesi, batıya yönelme, anarşik olaylar gibi belirleyici gelişmelerle büyümüş, optimist X nesli ile,

80 ihtilalini, İithalatta patlamayı, yeni teknolojilerle, bilgisayara geçişi, internetle tanışmayı, TV'nin her şeye hakim olduğu yılları, hızlı üretim, tüketim ve keskin rekabeti, kürselleşmeyi yaşayan Y neslinin birbirini anlaması çok da kolay olmuyor.

Bu nokta da Y Nesline fazla yükleniliyor ve çok fazla beklenti altında eziliyorlar diyebiliriz.

Y’leri iş hayatından, yaşamdan iyice soğutmadan bir hal çaresi bulmak BB ve X’lerin en önemli sorumluluğu olarak gözüküyor.

Son yıllarda şirketlerdeki en popüler ve en sorunlu biri X'lerle Y'ler arasındaki nesil farkı, bundan kaynaklanan iletişimsel ve yönetimsel sorunlar idi.

"X'ler Y'leri adam etseler, Y'ler de X'ler çekip gitseler hayat ne güzel olacak!" diye diye yıllar geçti.

Onca eğitim alındı. Nesil farklarına dair analizler yapıldı ama ortalık durulmadı ve birbiriyle geçinen BB, X ve Y'ye de pek rastlanmadı.

 

Müdür, direktör koltuklarını kapan, 1965 ve 1979 yılları arasında doğmuş olup, şu anda en genci 37, en yaşlısı 51 yaşlarını süren X'lerle, onların yerine gözlerini dikmiş, 1980 ve 2000 yılları arasında doğmuş olup, en genci 16, en yaşlısı 36 yaşında olan Y'lerin mücadelesi henüz durulmadı, devam ediyor.

Ancak yıllar geçerken BB'ler ve X'ler yoruluyor, kurumsal hayattaki miatları doluyor. Y'ler de büyüyor ve giderek dijitalleşen dünyada yöneticilik basamaklarına adım atmaya hazırlanıyor…

Baksanıza dünkü çocuk denen Mark Zuckerberg bile otuzu geçti,çoluk çocuğa karıştı…

Kısacası dijital çağın iş dünyası "Millennials" denen Milenyum Nesli'nin, yani Y'erin yönetiminde ilerlemeye hazırlanıyor. Daha doğrusu henüz pek hazırlanan yok da, hazırlanması gerekiyor!''(Tarhan)Son blog yazıları: